Vi stöttar Sportfiskarna. Bli medlem du med genom att klicka här.
Teamsida för Flytkörv
Teaminformation
Teamnamn:
Flytkörv

Startnummer:
439

Hemsida:
https://www.instagram.com/teamflytkorv/
Teammedlemmar:
Hampus Larsén
Anton Svensson
Statistik
Längsta gäddan: 89 cm
Big 5: 161 cm
Teamets inrapporterade Big 5